VBox

VBox'en er hjernen og hjertet i dit alarmsystem og indgår som standard i alle vores alarmer. VBox'en er en centralenhed, der håndterer al kommunikation mellem komponenterne i dit system og mellem dit hjem og Falck Alarms døgnbemandede vagtcentral.

VBox’en opkobles både mobilt (GSM) og via bredbånd. På den måde er du sikker på altid at have en hurtig og stabil forbindelse. Afhængigt af dit hjems størrelse og indretning bør du have 1 eller 2 bokse.

Betjeningspanel

Betjeningspanelet bruger du i det daglige til at slå alarmen til og fra enten med en personlig kode eller med din StarKey.

Panelet fungerer også som en tilkaldealarm. Når du trykker på de to SOS-knapper, sendes der et direkte nødsignal ind til vores vagtcentral.

Betjeningspanelet kan også bruges som dørklokke, så den udsender en lyd, hver gang nogen åbner en dør eller et vindue med en vibrationsdetektor.

VoiceBox

Den trådløse VoiceBox fungerer først og fremmest som en alarmsirene. Derudover er den en direkte kommunikationskanal mellem vores vagtcentral og dit hjem. Vi kan via stemmeboksen ringe op til dig i hjemmet uden brug af telefoner, og uanset hvor du befinder dig i hjemmet, kan du tale med os og høre os. Hvis der sker noget, vil alarmoperatøren kontakte dig via VoiceBoxen for med det samme at få klarlagt, hvad der sker, og for at være ved din side. Hvis du ikke svarer sender vi en vagt.