11

Har du mekanisk sikring på dine døre og vinduer?

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Jump to: 23

Nej

Jump to: 22