3

Vil du have en VoiceBox?

VoiceBox'en er en direkte kommunikationsvej mellem dig og vores vagtcentral. I tilfælde af indbrud, brand eller andre nødsituationer kan vi tale med dig direkte i hjemmet uafhængigt af telefoner. Du kan få en eller flere VoiceBoxe, så de dækker hele hjemmet.

Question type: Radio

Value passed to:

Alternative value passed to:

Style:

Get user value:

Ja

Nej